UPSI

PERIHAL RUMAH

KEPENTINGAN RUMAH
* sebagai tempat perlindungan daripada panas dan hujan
* sebagai tempat yang selamat daripada ancaman musuh
* sebagaitempat menyimpan harta benda seperti perabot, alat elektrik, barang  
   kemas dan sebagainya
* tempat hidup bersama dalam sebuah keluarga dengan harmoni dan selamat
* sebagai tempat beristirehat
* sebagai tempat yang selesa dan merupakan kemudahan asas yang paling 
   penting
Kedudukan rumah di sekeliling

No comments:

Post a Comment