UPSI

Carta Keluarga Asas


KONSEP KELUARGA ASAS
* adalah sebuah keluarga yang kecil
* terdiri daripada bapa. ibu dan anak-anak
* ibu bapa tanggungjawab mendidik, memberi kasih sayang, memberi 
   perlindungan, memberi makanan dan menyediakan tempat tinggal kepada 
   anak-anak
* hubungan dalam keluarga asas lebih rapat kerana ia melibatkan ibu bapa dan 
   anak-anak dalam institusi kekeluargaan

KEPENTINGAN HIDUP BERKELUARGA 
* mewujudkan hubungan kasih sayang di antara anggota keluarga
* mewujudkan kerjasama, tolong-menolong dan perlindungan antara anggota 
   keluarga semasa dalam kesusahan
* meneruskan zuriat manusia
* bertukar pendapat antara anggota keluarga dalam keadaan yang harmoni
* asas pembentukan sebuah komuniti dan masyarakat dan rakyat sesebuah 
   negara
* mewujudkan institut kekeluargaan yang bakal menjayakan wawasan 
   kerajaan

No comments:

Post a Comment