UPSI

Saturday, 10 December 2011

KANDUNGAN

TOPIK 1 : RUMAH DAN KELUARGA
              Unit 1 : Perihal Rumah
               http://lhchuan044916.blogspot.com/p/perihal-rumah.html
              Unit 2 : Jenis-jenis Rumah
               http://lhchuan044916.blogspot.com/p/jenis-rumah-di-malaysia.html
              Unit 3 : Keperluan Asas Rumah
               http://lhchuan044916.blogspot.com/p/keperluan-asas-rumah.html
              Unit 4 : Menjaga Keselamatan dan Kebersihan Rumah
                http://lhchuan044916.blogspot.com/p/menjaga-keselamatan-dan-kebersihan.html
                  Unit 5 : Keluarga Asas dan Keluarga Kembangan
                  http://lhchuan044916.blogspot.com/p/carta-keluarga-asas.html
              Unit 6 : Cara Hidup dan Tingkah Laku dalam Keluarga
                  http://lhchuan044916.blogspot.com/p/tingkah-laku-beradab.html
              Unit 7 : Perubahan dalam Keluarga


              Unit 8 : Peranan dan Tanggungjawab dalam keluarga

TOPIK 2 : KEJIRANAN
              Unit 9 : Kehidupan Berjiran


              Unit 10 : Peranan dan Tanggungjawab Hidup Berjiran


TOPIK 3 : SEKOLAH


TOPIK 4 : PERIHAL SETEMPAT